Tapio Honkamaa 88

Kansanedustajaksi Etelä-Savosta

Tapio Honkamaa 88

Kansanedustajaksi Etelä-Savosta

Tapsasta sanottua:

"Haluan olla mukana kannustamassa tolkun ehdokasta. Kiitos Tapsa, että valitsit Keskustan. Se ei varmasti ollut helppo päätös. Tapsa on näkijä. Hän pystyy kokeneen toimittajan silmällä näkemään suuren kuvan. Hänellä on monipuolinen osaaminen ja laaja asiantuntemus. Ja mikä päättäjän työssä on tärkeintä, hän osaa kommunikoida ja viestiä. Parasta menestystä matkallasi kohti arvokasta ja tärkeää päämäärää - paikkaa eteläsavolaisten edustajana eduskunnassa."

- Merja Rehn, innovaatiojohtaja, Metropolia ammattikorkeakoulu

"Keskustan eduskuntaryhmä ja koko eduskunta tarvitsevat talouspoliittista osaamista ja Etelä-Savo sekä Kaakkois-Suomi kaipaavat kokenutta asiansa ajajaa. Tapio on vahva vastaus näihin tarpeisiin."

- Mauri Pekkarinen, Euroopan parlamentin jäsen

"Tapio Honkamaa on kaikella lailla sopiva henkilö kansanedustajaksi. Hän on rauhallinen, luotettava ja aktiivinen."

- Terhi Laukkanen, työnohjaaja, sosiaalityöntekijä

"Tapio Honkamaa on toimittajataustansa vuoksi laajasti ja monipuolisesti perehtynyt asioihin. Hän on aina tuonut Etelä-Savoa vahvasti esiin ja julkaissut maakuntaa tukevia kirjoituksia. Tapiosta tulisi hyvä Etelä-Savon puolustaja eduskunnassa."

- Markku J. Lamponen, kunnanhallituksen puheenjohtaja, Mäntyharju

"Nyt jos koskaan tarvitaan eduskuntaan henkilöitä, jotka ymmärtävät talouden päälle. Tähän ymmärrykseen kun lisätään motivaatio perehtyä asioihin huolella, vahva oikeudenmukaisuuden taju ja kyky sujuvaan ilmaisuun - niin Tapsassa siulla on semmonen ehdokas!"

- Kati Myllymäki, lääkäri

"Tapsalla on valtavasti kokemusta, hyvät verkostot ja vankka halu toimia koko Etelä-Savon hyväksi. Tapsa on valmis herättämään keskustelua ja neuvottelemaan vaikeistakin asioista. Annetaan Tapiolle nyt mahdollisuus viedä kaikki nämä voimavarat eduskuntaan!"

- Tuomas Pinta, opiskelija

"Tapio Honkamaa on vahva, osaava ja verkostoitunut Etelä-Savon puolestapuhuja. Hän on arkijärkinen ja yhteistyökykyinen kokonaisuuksien hahmottaja. Hänestä saamme hyvän kansanedustajan seudullemme. Siksi Tapio!"

- Leena Pekkanen, Mäntyharju, kunnanvaltuuston 2.vpj

"Äänestetään Tapio eduskuntaan yrittäjien asialle – osaamista ja yhteistyökykyä"

- Martti Lokka, Isännöitsijä, kiinteistöneuvos

"Isä tietää kaikesta jotain ja monista asioista paljon. Isä haluaa aidosti ja innokkaasti edistää reilua yhteisten asioiden hoitoa."

- Asta Honkamaa, dramaturgi

"Tapio on vahvasti sitoutunut maakuntaan. Tuntee alueen tilan ja tietää mitä alueen eteen pitää tehdä. Osaa puolustaa maakuntamme etua. Tapiolla on laajat verkoston toimittajan työn kautta. Niitä vaikuttamisessa aina tarvitaan. Ja hän osaa verkostoissa toimia."

- Heikki Laukkanen, Eloisan aluehallituksen puheenjohtaja

"Tapiossa on tarmoa, tahtoa ja taitoa puolustaa alueen asioita. Olen oppinut tuntemaan hänet asioihin perehtyvänä ja laaja-alaisesti ajattelevana toimeenpanijana."

- Airi Tella

"Olen tuntenut Tapion pitkään. Hän oikea mies hoitamaan kotiseudun ja Suomen asioita."

- Seppo Kääriäinen, ministeri

"Tapio tuo Keskustaan uudenlaista yrittäjyyden ja elämänkokemuksen näkökulmaa ja sitä, miten voimme menestyä kunnissa ja kaupungeissa. Pitkän toimittajauran tehneenä hän tuntee maakunnan ja puolustaa Etelä-Savon maakuntaa ja sen kehittymisen edellytyksiä. Tapsa on sitkeä ja asioihin perehtyvä, helposti lähestyttävä."

- Kirsi Olkkonen, agrologi, Mikkelin kaupunginvaltuutettu

"Tapsa seuraa tiiviisti urheilua - myös hiihtoa. Tsemppiä vaalityöhön!"

- Jeremias Lipsanen, kilpahiihtäjä

"Olen tuntenut Tapion siitä alkaen, kun hän aloitti päätoimittajana Länsi-Savossa 2006. Tapio on uskomattoman hyvin eteläsavolaistunut ja rakentanut laajan verkoston koko maakuntaan. Tapio on vankka maakunnan ja Mikkelin seudun edunvalvoja ja puolesta puhuja sekä lisäksi loistava seuramies, joka ei varmuudella jää sanattomaksi."

- Kimmo Mikander, varatoimitusjohtaja, Keva

"Tapsalla on erittäin hyvä taito ottaa asioista selvää ja tehdä tarpeen vaatiessa kompromisseja! Nämä kaksi luonteenpiirrettä ovat tärkeitä tulevassa luottamustehtävässä."

- Kaija Ahonen, torikauppias

"Olen tuntenut Tapsan jo Länsi-Savon päätoimittaja ajoilta. Tapsalla on rohkeutta sanoa asiat niin kuin ne ovat. Tapsa omaa hämmästyttävän laajan verkoston niin maakunnassa kuin maakunnan ulkopuolella, josta Etelä-Savo hyötyy Tapsan tultua valituksi eduskuntaan. Hän tulee kiivaasti puolustamaan Etelä-Savon etua. Tämä nähtiin jo Tapsan päätoimittaja kaudella. Näitä puolustajia nyt tarvitaan. On H-hetki."

- Heino Lipsanen, liikuntaneuvos

"Tapsa on helposti lähestyttävä. Hän on aidosti kiinnostunut ajamaan alueemme etuja."

- Tero ja Marjo Puikkonen

"Tapion laaja-alaista osaamista ja kokemusta sekä vuosikymmenien aikana syntyneitä verkostoja tarvitaan Etelä-Savon hyvinvointialueen rakentamisessa palvelemaan koko aluettamme."

- Kari Manninen, kauppaneuvos

"Olen arvostanut Tapiota Länsi-Savon päätoimittaja-ajoista asti. Hän on helposti lähestyttävä, aktiivinen ja aloitteellinen koko maakunnan parasta hakeva toimija. Hänen positiivinen ja toisia arvostava asenteensa välittyy kohtaamisissa ihmisten kanssa. Etelä-Savo tarvitsee hänen kaltaisensa edustajan."

- Anja Manninen, yksikönjohtaja, eläkeläinen

"Tutustuin Tapio Honkamaahan toimiessani kauppakamarin toimitusjohtajana. Tapio puolestaan oli ammattitaitoinen toimituspäällikkö Kauppalehdessä. Ilahduin suuresti, kun Honkamaa nimitettiin päätoimittajaksi Länsi-Savo-lehteen. Vuosien varrella työsuhde on muuttunut ystävyydeksi. Arvostan Tapsassa hänen maanläheisyyttään, suomalaisia arvoja, osaamista ja toisten ihmisten huomioimista. Hänestä saamme pätevän kansanedustajan, siinä työssä on erinomainen etu myös Honkamaan yhteiskunnalliset verkostot."

- Markku Kakriainen, maakuntaneuvos

"Tapsalla on mielestäni kyky kuunnella laajasti eri näkökantoja ja perustaa oma kantansa kriittiseen harkintaan. Tätä ominaisuutta tarvitaan, kun päättäjät tulevat tekemään uusien hyvinvointialueiden vaikeita päätöksiä."

- Vesa Sorasahi, diplomi-insinööri

"Tärkeimmät asiat, joita mä haluan eduskunnan edistävän, ovat työn ja yrittäjyyden arvostus sekä koulutus. Kahden kouluikäisen kanssa Suomeen palattuani, ensimmäinen huomioni oli peruskoulun romahdus. Se harmittaa äitinä. Yrittäjänä taas yrittäjyys itsestään on minulle arvo ja ilman yrittäjyyttä emme saa koulutustammekaan parannettua. Nämä kaksi minulle tärkeää aihetta ovat myös Tapsan vaaliteemoja ja siksi annan ääneni ja tukeni hänelle."

- Kati Häkkinen, yrittäjä

"Tapio on toiminut vuosia myönteisesti Etelä-Savon ja Mikkelin puolesta. Hän on yhteistyökykyinen ja Tapiota on helppo lähestyä ja tutustua."

- Arto Seppälä, kunnallisneuvos

"Keskustasta on hyvät ehdokkaat Etelä-Savosta, ja yksi erinomainen on Tapio Honkamaa."

- Juhani Alanen, maakuntaneuvos

"Tapsa on asioista paljon tietävä kotiseudun etua ajava ehdokas. Juuri oikea mies eduskuntaan Etelä-Savosta"

- Jari Sihvonen, aluepäällikkö

"Opin tuntemaan Tapsan jo viime vuosituhannella. Teimme yhdessä töitä Pieksämäen Lehdessä. Tomakka toimittaja oli tuolloin, eikä tuostaan huonontunut, vaikka lähti toisiin lehtiin. Niiden tasoa kohottamaan. Niinku nyt Iisalmen Sanomiin, Keskisuomalaiseen, Kauppalehteen ja Länsi-Savoon. Leppymätön hinku kaikkiin uusiin asioihin ajoi uteliasta toimittajaa takaa kuin riivattu. Ei huono! - Yhteinen liikunnan harrastus ei meitä pahemmin yhdistänyt. Tapsa juoksi ja minulla oli alla aina jokin härveli. Niinkuin nytkin. - Työ uudessa hyvinvointiyhtiössä Eloisassa ei ole haitaksi tulevalle kansanedustajalle. Eikä Pieksämäen tuntemus. Eikä tutun miehen kansanedustajuus Pieksämäelle!"

- Iki Seppä. emerituspäätoimittaja Pieksämäeltä

"Etelä-Savo tarvitsee jämäkän edustajan eduskuntaan. Luotan Tapsan vahvaan ja vankkaan ammattitaitoon!"

- Eila Kämäräinen

"Olen tuntenut Tapsan ja tehnyt yhteistyötä lähes 20 vuotta ja voin sanoa että Tapsa tekee eikä meinaa."

- Reijo Björkman, yrittäjä

"Tapsan ehdoton vahvuus on selkeät mielipiteet, jotka näkyvät paperilla ja kuuluvat puheissa. Päätösten valmistelussa ja toteuttamisessa näitä avuja kyllä tarvitaan."

- Esko Pitkänen

"Maakunnan edunvalvonta tarvitsee nyt uudenlaisen kansanedustajan, jolla on asiaosaaminen ja vahvat verkostot valmiina. Vankan kokemuksensa kautta Tapio Honkamaa tuntee omakohtaisesti myös meidän seniorikansalaisten tilanteet ja huolet. Siksi tuki Tapiolle!"

- Elina Lappalainen, maaseutuyrittäjä, eläkeläinen

"Olen tuntenut Tapio Honkamaan jo reilut kymmenen vuoden ajalta. Hän on henkilönä helposti lähestyttävä ja keskustelussa innostava juttukumppani. Hän jos kukaan on innolla kehittämässä oma maakuntaa. Hän on minun ehdokas tulevissa vaaleissa."

- Jaakko Rouhiainen, maanviljelijä

"Mittavan työuran median parissa tehnyt Tapsa on politiikan suunnan näyttäjä, jota tarvitaan eduskuntaan. Politiikka on asioihin vaikuttamista. Tapsan kyvyt ja laaja kokemus antavat hyvän pohjan juuri tuolle vaikuttamistyölle. Etelä- Savosta tarvitaan nyt vahva vaikuttaja eduskuntaan. Tapsan matka jatkuu nyt eduskuntaan."

- Janne Strengell, henkilöstöpäällikkö ja luottamushenkilö

"Yhteiskunnallisten asioiden monimutkaistuessa, niiden ymmärtäminen ja analysointi on vaikeutunut. Tarvitaan vakaata harkintaa ja tilanneanalyysiä. Ja selvää suomen kieltä pohtimaan yhteisiä asioita keskustelun ja median palstoilla. Tapsa edustaa mielestäni näitä puolia hyvällä ja sopuisalla tavalla. Mielelläni tuen hänen kampanjaansa."

- Pertti Hynönen, oloneuvos

"Tapsa on helposti lähestyttävä ja asioihin hyvin perehtyvä. Tapsalla laajat tukiverkostot ja tietotaitoa eri aloilta."

- Pirkko Hänninen, lähihoitaja

"Sydämeni sykkii kotiseudulle ja se säilyy ajatuksissani läpi elämän. Samoin se on seurannut aina myös Tapsaa, vaikka työ on kuljettanut hän ympäri Suomea."

- Markku Paksu, kotiseutuneuvos

"Sanavalmis eteläsavolainen lehtimies Tapio Honkamaa liikkuu sujuvasti kansan parissa sekä on verkostoitunut niin julkisen kuin yksityisen sektorin vaikuttajien kanssa – hän tuntee siis yhteiskunnan rattaat. Tapio on myös humaani talousasiantuntija, joka katsoo korkealta ja kauas, mutta näkee lähelle ja on valmis kantamaan vastuuta seutukuntamme Etelä-Savon kuin tavallisen ihmisen asioistakin. Tapio ei jää pankolle makoilemaan! "

- Tapani Rytkönen, oppisopimuskoordinaattori, Etelä-Savon ammattiopisto, Pieksämäki

"Me kaikki muistamme Tapion otteet Mikkelin Kaupunkilehden päätoimittajana. Tapio on vahva ja periksiantamaton kotiseudun edunvalvoja. Mikkeli ja Etelä-Savo tarvitsee vahvan ja tulevaisuuteen tähyävän oman kansanedustajan. Olen vakuuttunut, että Tapio on oikea mies tekemään työtä meidän kaikkien, koko oman maakuntamme eteen"

- Pekka Pöyry, opettaja, yrittäjä

Tarjolla uusia näkökulmia

Olen Tapio Honkamaa ja olen ehdolla vuoden 2023 eduskuntavaaleissa. Olen koko työurani seurannut yhteiskunnallisia asioita, mutta puoluepolitiikkaan en ole aiemmin osallistunut. Toivonkin, että tutustut hieman ajatuksiini ja osaamiseeni, jotta myös sinä vakuutut kyvystäni olla mukana rakentamassa Etelä-Savosta parasta mahdollista kotiseutua – meille kaikille. Myös tuleville sukupolville.

Eduskuntaan tarvitaan uutta osaamista! Tartu H-hetkeen!

Tervetuloa juttusilleni!

Minua voit tulla jututtamaan aina, kun jossain kohdataan. Lähiaikoina olen tavattavissa esimerkiksi seuraavissa tilaisuuksissa:

Mielenkiintoinen H-hetki lehti on täynnä asiaa!

Lehdessä mm. Tapsan tarinaa sekä Tapsaa tuntevien ihmisten kommentteja siitä, millainen kansanedustaja Tapiosta Etelä-Savolle saadaan. Lehdessä myös Tapion Matka jatkuu -kirjan arvostelu ja paljasttuksena Ullan paremman kalakeiton resepti! Suosittelemme!

Lue Tapsan tarina

Seitsenvuotias iisalmelaispoika haaveili 1960-luvun alussa lentäjän ammatista mutta päätyi sanomalehtitoimittajaksi, josta tuli hänen unelmatyö liki neljäksi vuosikymmeneksi. Päätoimittaja Tapio Honkamaan tie voittojen, vaikeuksien ja Pjonjangin kautta politiikkaan. Nyt kirjan kansiin sidottuna.

Matka jatkuu -kirja 25 € / kpl

Kirja myynnissä myös
• Suomalaisessa Kirjakaupassa (Kauppakeskus Stella)
• Kaija Ahoselta Torilta 
• Neste Kiiskinmäellä

Kuka on Tapio Honkamaa?

Liity Tapsa-tiimiin!

Tapsa somessa