Mikkelin etu vaatii kansanedustajaa

Mikkelin etu vaatii kansanedustajaa

Mikkeliltä on puuttunut tällä vaalikaudella suora yhteys eduskuntaan. Mikkeli on maakuntakeskuksista ainoa, jolla ei ole ollut omaa kansanedustajaa.

Omalla kansanedustajalla voisi olla tärkeä rooli Mikkelin uudessa nousussa, jota rakennetaan kaupungin uuden johdon vetämänä.

Kokemukset elosta ilman omaa vahvaa edunvalvontaa eivät Mikkelissä ole auvoisia. Se on hidastanut koko Etelä-Savon maakunnan kehitystä. Toimet eteläsavolaisen elinvoiman kohentamiseksi valtion toimenpiteillä näkyvät heikosti, jos ollenkaan.

Yksi esimerkki oli yritys siirtää Varastokirjasto osaksi Mikkelissä toimivaa Kansalliskirjaston yksikköä. Savo-Karjalan kansanedustajat pitivät päänsä ja Varastokirjasto jäi Kuopioon huolimatta siitä, että ministeriön virkakunta ja kaikki järkisyyt puolustivat siirtoa Mikkeliin.

Katse on kuitenkin suunnattava eteenpäin. Seuraava eduskunta saa eteensä valtavat taloustalkoot. Säästöjen ohella on voitava kehittää koulua, kohennettava sote-palveluja ja pidettävä huolta maanpuolustuksesta ja sisäisestä turvallisuudesta.

On myös vahvistettava yritysten toimintaa sekä nostettava työn ja kotimaisen ruuan arvostusta. On pidettävä huolta luonnosta, omistajien oikeuksista ja teollisuuden puuntarpeesta. Aluepolitiikkaa on terävöitettävä siten, että Itä-Suomen laahaava kehitys saadaan käännettyä nousuun.

Mikkelin kannalta lähitulevaisuuden keskeinen edunvalvonta on suunnattava kohteisiin, joiden hyöty alueen elinvoiman kannalta on mahdollisimman suuri. Oleellisen tärkeää on edistää väylien parantamista myös alemmassa tieverkossa

Jättimäiset uudet ratahankkeet voi tässä vaiheessa unohtaa, ja Savonradalla on panokset kohdistettava raideparin tuplaamiseen. Kaksiraiteisuus mahdollistaa nykyistä sujuvamman liikenteen.

Viitostietä välillä Lusi – Mikkeli – Juva on viime vuosien aikana kohennettu, mutta siellä on vielä

osuuksia, jotka eivät vastaa vilkkaan tavara- ja henkilöliikenteen turvallisuusvaatimuksia. Tämän

meille erittäin tärkeän väylän saneeraaminen on vietävä loppuun lähimpien vuosien aikana.

Osaaminen vahvistuu, kun LUT tuo tänä vuonna Mikkeliin DI-koulutusta. Mikkelin tulee tavoitella paikkaa yliopistokaupunkien joukossa unohtamatta maan parhaan ammattikorkeakoulun Xamkin sekä ammatillisen koulutuksen tärkeyttä.

Maavoimien esikuntakaupunkina Mikkelin tule ottaa Natosta kaikki ilo irti. Mikkelin tulee tavoitella Naton toimintojen asettumista kaupunkiin. Samalla tulee luoda mahdollisuuksia puolustusvälineteollisuuden kasvulle alueella.

Uuden kansanedustajan tehtäväkenttä on laaja. Hänen tulee osaltaan paimentaa, että Sodan ja rauhan keskus Muisti saa perusrahoituksensa kuntoon. Sotiemme veteraanien muiston vaaliminen on kansakunnalle kunnia-asia.

Jaa artikkeli

Kommentit (0)

Jätä kommentti