Etelä-Savossa ei kaveria jätetä

Hyvinvointialueen tulee taata jokaiselle eteläsavolaiselle hyvä terveydenhuolto sekä laadukkaat sosiaali- ja pelastuspalvelut. Tässä maakunnassa kaveria ei jätetä.

Etelä-Savon tulee pyrkiä maan parhaaksi hyvinvointialueeksi, jossa hoitoon pääsy on nopeaa ja hoiva laadukasta.

Koska rahoitusta on valtiolta luvassa niukasti, tulee palvelut järjestää tehokkaasti ja neuvokkaasti. Lähipalvelujen rinnalla on hyödynnettävä viisaasti etä-, digi- sekä liikkuvia palveluja. Omalääkäripalvelu on aloitettava rivakasti ja ennakkoluulottomasti. Yksityiset palvelutuottajat on otettava tiivisti mukaan hyvinvointialuetta rakentamaan.

Pitää varmistaa, että Etelä-Savo saa valtiolta rahoituksen kahteen keskussairaalaan. E i voi olla niin, että maan pienimpiin kuuluva hyvinvointialue joutuu muita alueita raskaamman taakan kantajaksi. Se ei ole uuden, tasa-arvoa korostavan sotelain kirjaimen eikä varsinkaan sen hengen mukaista.

Maakunnan pelastuspalvelun rahoituksessa on valtiovallan otettava huomioon maakunnan kymmenien tuhansien kausiasukkaiden tarpeet.

Nämä asiat ovat minulle tärkeitä ja näiden eteen minä teen työtä!

Tapio Honkamaa